Välkommen


Mitt helande

Här Under mitt helande kommer jag skriva om hur jag utvecklas genom mitt helande på olika sätt.

Då jag har stort intresse för helhetshälsa och skapa bestående hälsa genom alternativa metoder. Inte genom skolmedicin som oftast bara hjälper till med symtom lindring via kemiska preparat.

Min övertygelse är att ska vi bli friska och leva ett liv och må bra både fysiskt psykiskt och andligt så krävs läkning från grunden, att fin na grundorsakerna till våra problem och starta läkning för att symtom skall kunna läkas. Ett helande som innefattar känslomässiga, psykiska, fysiska, sociala och andliga besvär. Där vi hjälper och ger kroppen tillgång till sin egna läknings förmåga.

Oavsett vilken fysisk åkomma vi har så tror jag att det finns bakomliggande känslomässiga problem som grund och även kost relaterade orsaker, där våran kropp under lång tid innan sjukdom eller besvär signalerat till oss att vi bör ta itu med detta vad nu det kan vara, och om vi då inte blivit medvetna om signalerna eller struntat i dem, har kroppen fortsatt att öka smärta eller vad det kan vara för att vi tillslut ska förstå att vi behöver ta itu med problemet som finns, och för att skapa läkning och inte bara bli symtomfri krävs att vi tittar på djupare plan vad som är orsaken, den verkliga orsaken till besvären.

För mig är detta självklart men för en del människor är det främmande . Att vara skeptisk tycker jag är bra då allt inte är och blir som det sägs. Men jag tror även att det är viktigt att vidga vår kunskap och våga se utanför ramarna. Att se på andra kulturer och deras uråldriga kunskaper. Generationen jag lever är en uppvaknande generation mer än vad som visats tidigare världen över men framför allt i sverige och det är så spännande, vi lägger grunden till våra barn och bryter gamla mönster och präglingar och trosuppfattningar så att våra barn och barnbarn får större kunskap och chans att skapa ett liv i hälsa. Nu pratar jag själslig och fysisk hälsa, skulle jag gå in på global hälsa , krig och makt osv så blir det rörigt haha ....jag kommer hålla mig till personlig egen helhets hälsa och hur vi kan påverka oss själva . Då tror jag att det ger ringar på vattnet och vi kommer påverka fler människor än vad vi kan se och därmed är vi en del i den globala världen.

Nog om det Jag välkomnar dig att följa min väg till skapande av helhets hälsa om du vill. Jag kommer inte skriva varje dag, kanske inte ens 1 gång i veckan men när jag känner att jag har något att förmedla till dig.

Välkommen till mig

Vandra i skönhet

Walk the red road

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments